FANDOM


En Zoolan Rice és l'entrenador del Zoolan Team i d'Os Reis. Ell va crear el  TFI per crear una guerra mundial, a més, a més, és el president d'unes fonts petrolífiques per ser ric.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.