FANDOM


Mà celestial
P`0'juhyifi
God Hand
Debut Episodi 2
Inventor David Evans
Usuaris David Evans, Seymour Hillman, Mark Evans, Darren Lachance, Paul Peabody, Héctor Helio
Tipus parada
Element terra
Nivells Normal, doble, Tri, R, Evolució, nova, Omega, V, W
Tècniques Similars mà celestial verda, mà celestial X
La Mà Celestial és la primera tècnica que apren en Mark Evans. És la tècnica de porter més famosa de la sèrie. La va crear en David Evans.